Symco en Pop-up koor station Breda

Pop-up koor station Breda
Foto Martijn Schraven BN DeStem

Dinsdag 10 september kon SymCo stralen in de prachtig verlichte grote zaal van het Chassé Theater in een afwisselend programma, met als middelpunt de Bredase zangeres Natasja Hilverink, die de sterren van de hemel zong.

Ons programma vormde slechts een onderdeel van een groter geheel, het Verwenzorgconcert, een cadeau van CZ aan 1400 mensen, die een onvergetelijke dag hadden.

Voor SymCo is dit een nieuwe stap in de ontwikkeling: de mix van klassiek en lichte muziek, stuk voor stuk in nieuwe arrangementen, speciaal gemaakt voor deze gelegenheid.

Hier een indruk van de orkestklank: Gabriel’s Oboe, solist Alex van der Linde

Het familieconcert De avonturen van Peer Gynt is een groot succes geworden. Jong en oud hebben genoten van de prachtige muziek, het boeiende en subtiele spel van de actrices en de betoverende sfeer in Podium Bloos. En wat zo bijzonder was, iedereen ging op de bok: eerst sprong de dirigent op de bok, even later sprong Peer op de bok (al was dat natuurlijk gelogen) en tenslotte werden een aantal kinderen om beurten op de bok gehesen om het orkest te dirigeren. Dat lijkt me trouwens een onvergetelijke ervaring. Wie weet staat er over 20 jaar iemand voor een orkest, die is geïnspireerd tijdens deze voorstelling van Peer Gynt. Wat zou dàt mooi zijn!  

Deze audio-opname geeft een indruk van de sfeer en muziek van onze nieuwe versie van Peer Gynt van Edvard Grieg.

Videofragment met acteurs bij media

Deze audio-opname geeft een indruk van de sfeer en muziek van onze nieuwe versie van Peer Gynt van Edvard Grieg.

Organisatie

Het Symfonisch Collectief Breda is een stichting, ingeschreven in de Kamer van Koophandel, met een bestuur enkele malen per jaar een muzikaal project programmeert dan wel participeert in een project, samenwerkend met een koor en/of andere kunstdisciplines.

Gebruikmakend van een groot netwerk van enthousiaste professionele en gevorderde amateurmusici wordt per project bij de samenstelling van het orkest gestreefd naar een bezetting die recht doet aan de aard en moeilijkheidsgraad van het programma.   

Vacatures

Bij elk project kan het voorkomen dat een of meer plekken moeilijk in te vullen zijn doordat vaste spelers verhinderd zijn om in die periode mee te doen. Overweegt u om eens kennis te maken met onze manier van repeteren en concerteren, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Met name trompettisten, trombonisten, maar ook nieuwe strijkers zijn in vrijwel elk project welkom.


Doelstelling

Het doel is om in een verrassende programmering klassieke en aangrenzende muziek op een zo hoog mogelijk niveau te brengen voor een zo breed mogelijk publiek. We trachten voortdurend om nieuwe groepen in aanraking te laten komen met onze projecten en tevens om het aanbod van artistieke topkwaliteit in Breda te vergroten. Talentontwikkeling staat daarbij hoog in het vaandel, hetgeen we proberen te bereiken door musici een podium te bieden door stukken te kiezen waarin zij kunnen stralen en hun talenten optimaal ontplooien. Door samenwerking willen we ook bereiken dat het algemene productieklimaat van Breda verbetert. Daarbij gaat het niet alleen om samen te werken maar ook om te experimenteren en zo tot nieuwe producties te komen, die anderen tot voorbeeld kunnen dienen. We investeren dan ook continu in de vergroting van ons netwerk van partners

Doelstelling realiseren 

Onze doelstelling realiseerden wij in 2018 door het voor een professionele Bredase pianist mogelijk te maken voor het eerst een pianoconcert te geven, door een concert waarin zeven eigen orkestleden de kans werd geboden te soleren en zo ervaring op te doen, door een samenwerking met een dansgroep van Nieuwe Veste die gestalte kreeg in de tuin van Kasteel Bouvigne en tenslotte door een concert in samenwerking met een groot koor en solisten, waarbij een nieuw gecomponeerd werk in première ging.

Projectorkest

Het initiatief om in 2014 de stichting Symfonisch Collectief op te richten ligt bij Paul van der Mast en dirigent Geert Schrijvers. Het Symfonisch Collectief Breda, kortweg SymCo, is een projectorkest dat doorgaans driemaal per jaar actief is. Voor elk project worden musici uit Breda en omgeving opnieuw bijeengeroepen, met als gevolg dat we zeer flexibel kunnen opereren. Die wendbaarheid uit zich in vier bezettingen die we in elk programma proberen te hanteren: het orkest kan in volle bezetting klinken, of alleen met blazers dan wel strijkers, of het kan een solowerk begeleiden. Dit heeft invloed op de wisselende bezetting die elk project vraagt.