Symfonisch Collectief

Aan het eind van de Speelhuislaan stond tussen 1621 en 1824 het Speelhuis van de Nassaus. Van dit historische jachtslot is weinig bewaard gebleven. Maar de verhalen over deze mysterieuze plek spreken nog steeds tot de verbeelding. Hoe zag het oude speelhuis eruit en wat voor spelletjes werden daar gespeeld?

Op de locatie van het historische Speelhuis presenteert CrossArts kunstdoolhof Speel! met daarin een moderne, kunstzinnige versie van het Speelhuis door Krijn de Koning. Tijdens de open monumentendagen, zaterdag 9 en zondag 10 september, worden de archeologische vondsten van het historische Speelhuis getoond in deze kunstzinnige omgeving. Sluit aan bij een rondleiding door het doolhof en het Speelhuis en zie hoe moderne kunst en muziek de geschiedenis van deze bijzondere plek weer tot leven wekken.

Link naar de website : Speel

 

In dat weekend kun je wel spreken van een Indian Summer, met fantastische nazomertemperaturen. En net dan kan Ensemble Antonio (strijkers van SymCoBreda), een muzikale bijdrage leveren aan wat daar allemaal gebeurt. Beide middagen spelen we ter afsluiting van de rondleidingen om 13.45 uur, 14.45 uur, 15.45 uur en 16.45 uur. Op het programma muziek die goed past bij SPEEL! want we ‘spelen’ met De Beatles, maar ook klinkt een Concerto van Graaf Unico van Wassenaer en we spelen De Herfst uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi, met vioolsolist Joshua Park. Dirigent is Vera Hofman.

Lenteconcert 2023Symfonisch Collectief Breda / SymCo 

 voelt zich dankbaar bij  Hart van de Heuvel – De Vlieren

We hebben enorm genoten van ons Lenteconcert gistermiddag! Wat een eer om voor zo’n volle zaal te mogen spelen. We willen het publiek dan ook heel hartelijk bedanken voor de aanwezigheid!

Bij Media 2023 een compilatie van het concert:

Echo van het Lenteconcert 2023  en een pdf bestand met alle info ter herinnering

Blijf ons vooral volgen en blijf zo op de hoogte van volgende SymCo-projecten

In goede samenwerking tussen De Koepel, Maurice Spapens en SymCo olv Vera Hofman mochten we muziek en prachtige shawls brengen naar Oekraïense vluchtelingen in Breda. Wat een geluk dat we die gelegenheid hebben gekregen! Aan het publiek was duidelijk af te lezen hoezeer zij geraakt werden. En wat nou zo bijzonder is aan de kleurrijke, warme shawls die van hand tot hand gingen: die zijn door Maurice Spapens gemaakt uit lapjes, gebreid door Bredanaars uit alle hoeken van de stad. Kan het mooier bij elkaar komen?   een impressie

 

Symfonisch Collectief

Gebruikmakend van een groot netwerk van enthousiaste professionele en gevorderde amateurmusici wordt per project bij de samenstelling van het orkest gestreefd naar een bezetting die recht doet aan de aard en moeilijkheidsgraad van het programma. 

 ⇧  

Vacatures

Bij elk project kan het voorkomen dat een of meer plekken moeilijk in te vullen zijn doordat vaste spelers verhinderd zijn om in die periode mee te doen. Overweegt u om eens kennis te maken met onze manier van repeteren en concerteren, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Met name trompettisten, trombonisten, maar ook nieuwe strijkers zijn in vrijwel elk project welkom.

 ⇧  

Doelstelling

Het doel is om in een verrassende programmering klassieke en aangrenzende muziek op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, voor een zo breed mogelijk publiek. We trachten voortdurend om nieuwe groepen, waaronder met name kinderen, in aanraking te laten komen met onze projecten en tevens om het aanbod van artistieke topkwaliteit in Breda te vergroten. Talentontwikkeling van jeugd en volwassenen uit de stad Breda staat daarbij hoog in het vaandel, hetgeen we proberen te bereiken door musici een podium te bieden en stukken te kiezen waarin zij kunnen stralen en hun talenten optimaal ontplooien. Door samenwerking willen we ook bereiken dat het algemene productieklimaat van Breda verbetert. Daarbij gaat het niet alleen om samenwerking maar ook om te experimenteren en zo tot nieuwe producties te komen, die anderen tot voorbeeld kunnen dienen. We investeren dan ook continu in de vergroting van ons netwerk van partners.

 ⇧  

Doelstelling realiseren 

In 2020 is weliswaar op meerdere locaties zeer intensief gerepeteerd aan een programma met Mahlers vierde symfonie en wat later aan een programma in het kader van het Beethovenjaar, maar tot concerten is het niet gekomen vanwege corona.
We hebben de doelstelling, het bereiken van een zo groot en divers mogelijk publiek, dus niet kunnen realiseren door onze gebruikelijke concerten.
Daarom is in de zomer met een kleine, wisselende groep strijkers muziek gebracht in particuliere tuinen in Breda. Dit werd zeer op prijs gesteld, mede omdat het programma lichtvoetig was gehouden en min of weer aangepast aan de wensen van de bewoners: korte stukken met grotendeels bekende melodieën, speciaal gearrangeerd voor strijkorkest.
Een van de optredens leidde tot de toezegging om mee te werken aan een film in kerstsfeer, speciaal bedoeld voor uitzending op alle locaties en afdelingen van Surplus: Welzijn, zorg en wonen in West-Brabant.
De opname werd gemaakt enkele dagen voordat alle bijeenkomsten werden verboden. We hadden dus geluk hierbij, mede als we bedenken dan honderden mensen van onze muziek hebben kunnen genieten.
Tevens maakten we weer de stap naar lichte muziek, waarvoor door ons wederom nieuwe arrangementen werden gemaakt. Door dit concert, met een zanger als middelpunt, hebben we ongetwijfeld een zeer groot en vooral ander publiek kunnen bereiken.
Toch zijn alle muzikale activiteiten in 2020 niet te vergelijken met echte concerten, waarin orkest en publiek elkaar recht in de ogen kunnen kijken en waarin de chemie en inspiratie tussen luisteraars en spelers altijd weer tot kleine wondertjes van schoonheid kunnen leiden.
In 2021 zullen we zien of we nog een of meer concerten kunnen geven.Tot dan blijven we u informeren via deze website.

Onze doelstelling realiseerden wij in 2019 door een grote groep jonge kinderen in Podium Bloos voor het eerst in aanraking te brengen met live klassieke muziek en een aantal van hen zelf op de bok plaats te laten nemen om het orkest te dirigeren. Dit alles aan de hand van een nieuwe versie van Griegs Peer Gynt met actrices die het verhaal met veel theater speelden. Vervolgens gaf mezzosopraan Natasja Hilverink in het Chassé Theater voor een zeer groot publiek haar eerste ‘popconcert’ met nieuw gearrangeerde nummers. Tenslotte zorgde SymCo in station Breda voor een soepele begeleiding van Mozarts Lacrimosa, zodat honderden zangliefhebbers van heinde en ver zich konden uitleven in een unieke muzikale ontmoeting, waarbij zangcoach Caja van der Werff voor het eerst dit stuk kon instuderen en dirigeren met een echt orkest.

Onze doelstelling realiseerden wij in 2018 door het voor een professionele Bredase pianist mogelijk te maken voor het eerst een pianoconcert te geven, door een concert waarin zeven eigen orkestleden de kans werd geboden te soleren en zo ervaring op te doen, door een samenwerking met een dansgroep van Nieuwe Veste die gestalte kreeg in de tuin van Kasteel Bouvigne en tenslotte door een concert in samenwerking met een groot koor en solisten, waarbij een nieuw gecomponeerd werk in première ging.

 ⇧     

Projectorkest

Het initiatief om in 2014 de stichting Symfonisch Collectief op te richten ligt bij Paul van der Mast en dirigent Geert Schrijvers. Het Symfonisch Collectief Breda, kortweg SymCo, is een projectorkest dat doorgaans driemaal per jaar actief is. Voor elk project worden musici uit Breda en omgeving opnieuw bijeengeroepen, met als gevolg dat we zeer flexibel kunnen opereren. Die wendbaarheid uit zich in vier bezettingen die we in elk programma proberen te hanteren: het orkest kan in volle bezetting klinken, of alleen met blazers dan wel strijkers, of het kan een solowerk begeleiden. Dit heeft invloed op de wisselende bezetting die elk project vraagt.

 ⇧