Symfonisch Collectief

Vanaf half maart 2022 zijn de strijkers van SymCoBreda actief om elkaar te stimuleren en de instrumenten weer op te pakken na een lange periode van niets-doen als gevolg van corona. Door elke week, zelfs gedurende de vakanties, actief te blijven is weer een goed ensemble gegroeid  en van lieverlee een breed repertoire ingestudeerd, zij het puur bedoeld voor ons eigen plezier. Vanaf 5 januari 2023 gaat dit flexibele ensemble weer van start. Stuur een bericht bij belangstelling of een vraag.
We zien ernaar uit om op 2 april 2023 eindelijk weer een echt concert met compleet symfonieorkest te kunnen geven.

Meer info bij concertagenda
Van harte aanbevolen!

Een impressie van de muziek: luister even naar de AMUSE

 

 

        TICKETS RESERVEREN

In goede samenwerking tussen De Koepel, Maurice Spapens en SymCo olv Vera Hofman mochten we muziek en prachtige shawls brengen naar Oekraïense vluchtelingen in Breda. Wat een geluk dat we die gelegenheid hebben gekregen! Aan het publiek was duidelijk af te lezen hoezeer zij geraakt werden. En wat nou zo bijzonder is aan de kleurrijke, warme shawls die van hand tot hand gingen: die zijn door Maurice Spapens gemaakt uit lapjes, gebreid door Bredanaars uit alle hoeken van de stad. Kan het mooier bij elkaar komen?   een impressie

 

Symfonisch Collectief

Gebruikmakend van een groot netwerk van enthousiaste professionele en gevorderde amateurmusici wordt per project bij de samenstelling van het orkest gestreefd naar een bezetting die recht doet aan de aard en moeilijkheidsgraad van het programma. 

 ⇧  

Vacatures

Bij elk project kan het voorkomen dat een of meer plekken moeilijk in te vullen zijn doordat vaste spelers verhinderd zijn om in die periode mee te doen. Overweegt u om eens kennis te maken met onze manier van repeteren en concerteren, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Met name trompettisten, trombonisten, maar ook nieuwe strijkers zijn in vrijwel elk project welkom.

 ⇧  

Doelstelling

Het doel is om in een verrassende programmering klassieke en aangrenzende muziek op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, voor een zo breed mogelijk publiek. We trachten voortdurend om nieuwe groepen, waaronder met name kinderen, in aanraking te laten komen met onze projecten en tevens om het aanbod van artistieke topkwaliteit in Breda te vergroten. Talentontwikkeling van jeugd en volwassenen uit de stad Breda staat daarbij hoog in het vaandel, hetgeen we proberen te bereiken door musici een podium te bieden en stukken te kiezen waarin zij kunnen stralen en hun talenten optimaal ontplooien. Door samenwerking willen we ook bereiken dat het algemene productieklimaat van Breda verbetert. Daarbij gaat het niet alleen om samenwerking maar ook om te experimenteren en zo tot nieuwe producties te komen, die anderen tot voorbeeld kunnen dienen. We investeren dan ook continu in de vergroting van ons netwerk van partners.

 ⇧  

Doelstelling realiseren 

In 2020 is weliswaar op meerdere locaties zeer intensief gerepeteerd aan een programma met Mahlers vierde symfonie en wat later aan een programma in het kader van het Beethovenjaar, maar tot concerten is het niet gekomen vanwege corona.
We hebben de doelstelling, het bereiken van een zo groot en divers mogelijk publiek, dus niet kunnen realiseren door onze gebruikelijke concerten.
Daarom is in de zomer met een kleine, wisselende groep strijkers muziek gebracht in particuliere tuinen in Breda. Dit werd zeer op prijs gesteld, mede omdat het programma lichtvoetig was gehouden en min of weer aangepast aan de wensen van de bewoners: korte stukken met grotendeels bekende melodieën, speciaal gearrangeerd voor strijkorkest.
Een van de optredens leidde tot de toezegging om mee te werken aan een film in kerstsfeer, speciaal bedoeld voor uitzending op alle locaties en afdelingen van Surplus: Welzijn, zorg en wonen in West-Brabant.
De opname werd gemaakt enkele dagen voordat alle bijeenkomsten werden verboden. We hadden dus geluk hierbij, mede als we bedenken dan honderden mensen van onze muziek hebben kunnen genieten.
Tevens maakten we weer de stap naar lichte muziek, waarvoor door ons wederom nieuwe arrangementen werden gemaakt. Door dit concert, met een zanger als middelpunt, hebben we ongetwijfeld een zeer groot en vooral ander publiek kunnen bereiken.
Toch zijn alle muzikale activiteiten in 2020 niet te vergelijken met echte concerten, waarin orkest en publiek elkaar recht in de ogen kunnen kijken en waarin de chemie en inspiratie tussen luisteraars en spelers altijd weer tot kleine wondertjes van schoonheid kunnen leiden.
In 2021 zullen we zien of we nog een of meer concerten kunnen geven.Tot dan blijven we u informeren via deze website.

Onze doelstelling realiseerden wij in 2019 door een grote groep jonge kinderen in Podium Bloos voor het eerst in aanraking te brengen met live klassieke muziek en een aantal van hen zelf op de bok plaats te laten nemen om het orkest te dirigeren. Dit alles aan de hand van een nieuwe versie van Griegs Peer Gynt met actrices die het verhaal met veel theater speelden. Vervolgens gaf mezzosopraan Natasja Hilverink in het Chassé Theater voor een zeer groot publiek haar eerste ‘popconcert’ met nieuw gearrangeerde nummers. Tenslotte zorgde SymCo in station Breda voor een soepele begeleiding van Mozarts Lacrimosa, zodat honderden zangliefhebbers van heinde en ver zich konden uitleven in een unieke muzikale ontmoeting, waarbij zangcoach Caja van der Werff voor het eerst dit stuk kon instuderen en dirigeren met een echt orkest.

Onze doelstelling realiseerden wij in 2018 door het voor een professionele Bredase pianist mogelijk te maken voor het eerst een pianoconcert te geven, door een concert waarin zeven eigen orkestleden de kans werd geboden te soleren en zo ervaring op te doen, door een samenwerking met een dansgroep van Nieuwe Veste die gestalte kreeg in de tuin van Kasteel Bouvigne en tenslotte door een concert in samenwerking met een groot koor en solisten, waarbij een nieuw gecomponeerd werk in première ging.

 ⇧     

Projectorkest

Het initiatief om in 2014 de stichting Symfonisch Collectief op te richten ligt bij Paul van der Mast en dirigent Geert Schrijvers. Het Symfonisch Collectief Breda, kortweg SymCo, is een projectorkest dat doorgaans driemaal per jaar actief is. Voor elk project worden musici uit Breda en omgeving opnieuw bijeengeroepen, met als gevolg dat we zeer flexibel kunnen opereren. Die wendbaarheid uit zich in vier bezettingen die we in elk programma proberen te hanteren: het orkest kan in volle bezetting klinken, of alleen met blazers dan wel strijkers, of het kan een solowerk begeleiden. Dit heeft invloed op de wisselende bezetting die elk project vraagt.

 ⇧