Jos Schroevers,

 dirigent voor ons eerstkomende project: Vierde Symfonie van Gustav Mahler

Repetitoren 

Omdat we als orkest optimaal willen presteren wordt regelmatig een beroep gedaan op externe repetitors die werken aan de verbetering van het niveau. In de afgelopen jaren werd samengewerkt met Sander Teepen, Johan Olof, Carel den Hertog, Samuel Tamarit en anderen. Deze werkwijze houdt de musici scherp.

Samenstelling van het orkest

Het orkest is altijd samengesteld uit een mix van professionals en goede amateurs. Leeftijd speelt in principe geen rol. Van professionals wordt verwacht om niet alleen de secties van het orkest aan te voeren maar zich doelbewust in te zetten om de amateurs tot een zo hoog mogelijk spelniveau te stimuleren. Daarom hechten wij zeer aan open samenwerking en vergroting van de cohesie, vergelijkbaar met de mentaliteit die gebruikelijk is in kamermuziek. De gekozen muziek, evenals het materiaal dat de musici aangereikt krijgen is van hoge kwaliteit zodat de motivatie en inzet optimaal zijn. Het moet een plezier zijn om samen muziek te maken.

Uiteraard worden aan het spelniveau van amateurs hoge eisen gesteld, maar niet zo hoog dat alleen een select groepje musici uit Breda aan bod komt. Door de openheid en goede samenwerking binnen het orkest halen de musici het beste uit elkaar.

Meespelen ?

Als een concert of een opname vanaf deze website aanleiding is om eens mee te doen aan een project nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen. Houd er rekening mee dat wij meestal op de vrijdagavond repeteren, met in elk project ongeveer tweemaal een repetitiedag op een zondag. De locatie is Huis van de Heuvel in Breda.

Deelnemersbijdrage

Financieel wordt SymCo gedragen door de eigen bijdrage van de orkestleden (deze bedraagt momenteel € 40 per project), waaraan de inkomsten uit kaartverkoop worden toegevoegd. We slagen er steeds beter in om sponsoren te vinden, maar zijn op zoek naar een grote sponsor, die het een goede zaak vindt om dit typisch Bredase orkest in stand te houden en die wij daarvoor een gepaste tegenprestatie kunnen bieden. Essentieel voor ons voortbestaan is de subsidie van de Gemeente Breda, die wij de afgelopen jaren mochten ontvangen, na indiening van onze zorgvuldig op de doelstellingen afgestemde projecten.